• Ambalaj & Taşıma •

Ürünler taşınırken azami dikkat gösterilir. Ürünlerin sevkinde kalite yönetim sistemi kurallarına uyulur.

Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlar ile ilgili olarak Üretim / Proje müdürü anında haberdar edilir. Ürün taşımaları esnasında ürünlerin yabancı herhangi bir madde ile temasları önlenir.

Ürünler sevk amacıyla termoboxlara konulur. Dağıtılmak üzere termoboxlara yerleştirilen gıdalar, yemek adı, tarih, miktar ve termoboxa giriş sıcaklığı ve saat bilgileriyle etiketlenir ve sevk irsaliyeleri ile birlikte araçlara transfer edilir.