• Menü Planlama •

Menü planlaması; işletmemizin kalbini oluşturmaktadır. İyi planlanmış mönülerle müşteri tatmini, çalışanlar arasında dengeli görev dağılımı, çalışanların motivasyonu, satın almanın kolaylasması, servisin düzenli işlemesi gibi faydalar elde edilmektedir.

Menüde yer alan yemekler bir yandan tüketicinin temel besin gereksinimlerini karşılarken bir yandan da sosyal ve psikolojik doyum sağlamalı, ekonomik ve eğitici olmalıdır.

Bu nedenle mönü planlama birçok etmenin göz önüne alınarak yapılması gereken ve ayrı bir uzmanlık gerektiren bir iş olmaktadır. ASIR YEMEK bu işlemi toplu beslenme konusunda uzman gıda mühendisi ve teknikerleri ile birlikte müşteri beklentileri doğrultusunda yapılan anket çalışmaları neticesinde yapmaktadır.

Menü planlaması amaçları arasında ; yemek hizmeti verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak, beslenme maliyetlerini denetim altına almak ve tüketiciyi memnun etmektir.

Yemek hizmetlerinden faydalanan çalışanın besin ihtiyacı; yaşına, cinsiyetine, kilosuna, iş koluna, çalışma performansına ve bazı özel durumlara göre , yemek alışkanlıkları ise yaş, eğitim, sosyal ve kültürel yapı, gelenek ve göreneklere göre değişmektedir.

Kişilerin günlük enerji harcamaları ve bir öğünde almaları gereken kalori miktarlarına uygun, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral değerlerine göre yemek ve kahvaltı menüleri planlanmakta, yemeklerin birbirleriyle uyumlu olması kriteri de dikkate alınarak müşteri beğenisine sunulmaktadır.